Logo

Obrazek dla news_159
Obrazek dla news_158
Obrazek dla news_157

Dodatek osłonowy 2024

19.01.2024

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

więcej

Obrazek dla news_153

STYPENDIUM SOCJALNE

06.09.2023

STYPENDIA SOCJALNE

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE

 

Na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2022. poz. 2230 ze zm.) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż 600,00 zł netto.

więcej

Obrazek dla news_152

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

04.09.2023

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Sieroszewice do Programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu.

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza

Emilia Szyszka

ul. Ostrowska 93

gopssieroszewice@osw.pl

tel. 62 73-96-362

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.